પૂર્વ ગૃહરાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ વટવામાં શિવ મહાપુરાણ કથામાં ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના આશીર્વાદ મેળવ્યા
પૂર્વ ગૃહરાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ વટવામાં શિવ મહાપુરાણ કથામાં ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના આશીર્વાદ મેળવ્યા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ