ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
પૂણે એરપોર્ટ PM મોદીનું આગમન, થોડીવારમાં પહોંચશે સીરમ ઇન્સ્ટીટ્યૂટ. ભારતમાં તૈયાર થઇ રહેલ વિવિધ વેક્સિનના પ્રોજેક્ટનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે પીએમ, પહેલા અમદાવાદ અને તે બાદ હૈદરાબાદની પણ આજે જ લીધી હતી મુલાકાત.
પૂણે એરપોર્ટ PM મોદીનું આગમન, થોડીવારમાં પહોંચશે સીરમ ઇન્સ્ટીટ્યૂટ. ભારતમાં તૈયાર થઇ રહેલ વિવિધ વેક્સિનના પ્રોજેક્ટનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે પીએમ, પહેલા અમદાવાદ અને તે બાદ હૈદરાબાદની પણ આજે જ લીધી હતી મુલાકાત.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ