પાવર ગ્રીડ કંપની સામે ટાવર નાંખવા મુદ્દે કચ્છના નખત્રાણા નજીક ખેડૂતોએ ચક્કાજામ કર્યો, ખેડૂતો સાથે મહિલાઓ પણ જોડાઇ
પાવર ગ્રીડ કંપની સામે ટાવર નાંખવા મુદ્દે કચ્છના નખત્રાણા નજીક ખેડૂતોએ ચક્કાજામ કર્યો, ખેડૂતો સાથે મહિલાઓ પણ જોડાઇ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ