પાકિસ્તાનમાં ભારે વરસાદ અને પૂરથી અત્યાર સુધીમાં 550 લોકોના મોત
પાકિસ્તાનમાં ભારે વરસાદ અને પૂરથી અત્યાર સુધીમાં 550 લોકોના મોત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ