પશ્ચિમ બંગાળ : મમતા સરકારમાં વનમંત્રી રાજીવ બેનર્જીએ મંત્રી પદથી રાજીનામું આપ્યું
પશ્ચિમ બંગાળ : મમતા સરકારમાં વનમંત્રી રાજીવ બેનર્જીએ મંત્રી પદથી રાજીનામું આપ્યું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ