પશ્ચિમ બંગાળ: કલકત્તાનાં શ્રી ભૂમિ પંડાલમાં દુર્ગા પૂજા અગાઉ આ વર્ષે વેટિકન સિટીની થીમ પર કરાયો શણગાર
પશ્ચિમ બંગાળ: કલકત્તાનાં શ્રી ભૂમિ પંડાલમાં દુર્ગા પૂજા અગાઉ આ વર્ષે વેટિકન સિટીની થીમ પર કરાયો શણગાર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ