પરિણામ બાદ ભાજપના કાર્યકર્તાઓમાં ઉત્સાહનો માહોલ, અમદાવાદના ખાનપુર ખાતે ઉજવાશે વિજયોત્સવ
પરિણામ બાદ ભાજપના કાર્યકર્તાઓમાં ઉત્સાહનો માહોલ, અમદાવાદના ખાનપુર ખાતે ઉજવાશે વિજયોત્સવ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ