પ.બંગાળ : જલ્પાઇગુડીમાં થયેલા ગમખ્વાર અકસ્માત બાદ વડાપ્રધાન કાર્યાલય તરફથી મૃતકોના પરિવારો માટે રૂ. 2 લાખ અને ઈજાગ્રસ્તો માટે રૂ. 50 હજારની સહાયની જાહેરાત, અકસ્માતમાં 13 લોકોએ ગુમાવ્યા હતા જીવ
પ.બંગાળ : જલ્પાઇગુડીમાં થયેલા ગમખ્વાર અકસ્માત બાદ વડાપ્રધાન કાર્યાલય તરફથી મૃતકોના પરિવારો માટે રૂ. 2 લાખ અને ઈજાગ્રસ્તો માટે રૂ. 50 હજારની સહાયની જાહેરાત, અકસ્માતમાં 13 લોકોએ ગુમાવ્યા હતા જીવ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ