પત્રકાર અર્ણબ ગોસ્વામીની વાયરલ ચેટ મામલે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલાનું નિવેદન, કહ્યું અર્ણબની પહોંચ PMO સુધી, તેઓ અનેકવાર PMOમાં ગયા હતા, તેમની કોલ ડિટેલ્સ ચકાસવામાં આવે
પત્રકાર અર્ણબ ગોસ્વામીની વાયરલ ચેટ મામલે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલાનું નિવેદન, કહ્યું અર્ણબની પહોંચ PMO સુધી, તેઓ અનેકવાર PMOમાં ગયા હતા, તેમની કોલ ડિટેલ્સ ચકાસવામાં આવે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ