પટિયાલામાં ખેડૂતોએ રોકાવી ફિલ્મની શૂટિંગ, જાહ્નવી કપૂર ટીમ સહિત હોટલ પરત આવી
પટિયાલામાં ખેડૂતોએ રોકાવી ફિલ્મની શૂટિંગ, જાહ્નવી કપૂર ટીમ સહિત હોટલ પરત આવી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ