પટિયાલાઃ ખેડૂત આંદોલનના કારણે બૉલીવુડ ફિલ્મ ગુડ લક જેરીનું શૂટિંગ અટકી ગયું
પટિયાલાઃ ખેડૂત આંદોલનના કારણે બૉલીવુડ ફિલ્મ ગુડ લક જેરીનું શૂટિંગ અટકી ગયું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ