પટનામાં મોટી હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટના ટળી : કેન્દ્રીય મંત્રી રવિશંકર પ્રસાદના હેલિકોપ્ટરનો પંખો તાર સાથે અથડાયો, ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ નહીં
પટનામાં મોટી હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટના ટળી : કેન્દ્રીય મંત્રી રવિશંકર પ્રસાદના હેલિકોપ્ટરનો પંખો તાર સાથે અથડાયો, ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ નહીં
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x