પંચમહાલઃ મોરવા હડફના પૂર્વ ધારાસભ્ય ભુપેન્દ્ર ખાંટનું લાંબી માંદગી બાદ અવસાન, અમદાવાદ ખાતે સારવાર માટે લઈ જતા સમયે માર્ગમાં જ થયું નિધન, મોરવા હડફના વિરાણીયા ખાતે અંતિમવિધિ કરાશે
પંચમહાલઃ મોરવા હડફના પૂર્વ ધારાસભ્ય ભુપેન્દ્ર ખાંટનું લાંબી માંદગી બાદ અવસાન, અમદાવાદ ખાતે સારવાર માટે લઈ જતા સમયે માર્ગમાં જ થયું નિધન, મોરવા હડફના વિરાણીયા ખાતે અંતિમવિધિ કરાશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ