નેપાળમાં ભૂકંપ- 5.3ની તિવ્રતાના આંચકા અનુભવાયા
નેપાળમાં ભૂકંપ- 5.3ની તિવ્રતાના આંચકા અનુભવાયા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ