નેપાળના પ્રધાનમંત્રી કેપી શર્મા ઓલીએ કોરોનાની વેક્સિન કોવિશિલ્ડ લગાવી
નેપાળના પ્રધાનમંત્રી કેપી શર્મા ઓલીએ કોરોનાની વેક્સિન કોવિશિલ્ડ લગાવી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ