ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
'નિવાર' તોફાન: ચેન્નાઇ એરપોર્ટ પર કામગીરી આજે સાંજે 7 વાગ્યાથી આવતીકાલે સવારે 7 વાગ્યા સુધી રહેશે બંધ
'નિવાર' તોફાન: ચેન્નાઇ એરપોર્ટ પર કામગીરી આજે સાંજે 7 વાગ્યાથી આવતીકાલે સવારે 7 વાગ્યા સુધી રહેશે બંધ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ