નવી સંસદના પ્રથમ દિવસે જ લોકસભામાં ભયંકર હોબાળો: કોંગ્રેસ સાંસદ અધીર રંજન ચૌધરીએ મહિલા અનામતને લઈને આપેલ સંબોધન પર ભાજપ નેતાઓએ ઉઠાવ્યો વાંધો, ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ ઊભા થઈને આપત્તિ નોંધાવી અને કહ્યું- ખોટા તથ્યો કહેવામાં આવી રહ્યા છે
નવી સંસદના પ્રથમ દિવસે જ લોકસભામાં ભયંકર હોબાળો: કોંગ્રેસ સાંસદ અધીર રંજન ચૌધરીએ મહિલા અનામતને લઈને આપેલ સંબોધન પર ભાજપ નેતાઓએ ઉઠાવ્યો વાંધો, ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ ઊભા થઈને આપત્તિ નોંધાવી અને કહ્યું- ખોટા તથ્યો કહેવામાં આવી રહ્યા છે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ