ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
નવા કૃષિ કાયદા સામે વિરોધમાં ઉતરેલા ખેડૂતોએ ઠુકરાવી કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીની અપીલ, કહ્યું બુરાડી ક્યારેય નહીં જઈએ, એ તો ખુલ્લી જેલ છે
નવા કૃષિ કાયદા સામે વિરોધમાં ઉતરેલા ખેડૂતોએ ઠુકરાવી કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીની અપીલ, કહ્યું બુરાડી ક્યારેય નહીં જઈએ, એ તો ખુલ્લી જેલ છે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ