નવસારીના ગણદેવી રોડ પાસે કનાઈ ખાડીમાં કાર ખાબકી. દુર્ઘટનામાં એકનું મૃત્યુ, એકને ઈજા.
નવસારીના ગણદેવી રોડ પાસે કનાઈ ખાડીમાં કાર ખાબકી. દુર્ઘટનામાં એકનું મૃત્યુ, એકને ઈજા.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ