નવસારીઃ ચીખલી તાલુકાના સોલધરા ગામના તળાવમાં બોટ પલટી. બોટમાં અંદાજિત 15 લોકો હોવાની શક્યતા. આ ઘટનામાં 2 લોકો હજુ પણ લાપતા છે. ફાયર ફાયટર સહીત પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી.
નવસારીઃ ચીખલી તાલુકાના સોલધરા ગામના તળાવમાં બોટ પલટી. બોટમાં અંદાજિત 15 લોકો હોવાની શક્યતા. આ ઘટનામાં 2 લોકો હજુ પણ લાપતા છે. ફાયર ફાયટર સહીત પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ