નર્મદા: ASI ધવલ પટેલ રૂ.3 હજાર રૂપિયાની લાંચ લેતા ઝડપાયો, બુટલેગર પાસે જુગાર ચાલુ કરવા માંગી હતી લાંચ, ACBએ રંગે હાથ ઝડપ્યો
નર્મદા: ASI ધવલ પટેલ રૂ.3 હજાર રૂપિયાની લાંચ લેતા ઝડપાયો, બુટલેગર પાસે જુગાર ચાલુ કરવા માંગી હતી લાંચ, ACBએ રંગે હાથ ઝડપ્યો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ