ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
નર્મદા ખાતે સ્પીકર કોન્ફરન્સ: લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલા અમદાવાદ પહોંચ્યાં, ગાંધીનગર ખાતે પત્રકારોને સંબોધી સી પ્લેન મારફતે કેવડિયા પહોંચશે
નર્મદા ખાતે સ્પીકર કોન્ફરન્સ: લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલા અમદાવાદ પહોંચ્યાં, ગાંધીનગર ખાતે પત્રકારોને સંબોધી સી પ્લેન મારફતે કેવડિયા પહોંચશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ