નર્મદાના ચાપટ-માંકડ ખાડા ગામે મકાનમાં અચાનક આગ લાગતાં મચી દોડધામ, 200 મણ કપાસ, 6 પશુઓ અને ઘરવખરી આગની ઝપટમાં આવી ગયા, ઘરમાં હાજર 7 લોકોનો આબાદ બચાવ
નર્મદાના ચાપટ-માંકડ ખાડા ગામે મકાનમાં અચાનક આગ લાગતાં મચી દોડધામ, 200 મણ કપાસ, 6 પશુઓ અને ઘરવખરી આગની ઝપટમાં આવી ગયા, ઘરમાં હાજર 7 લોકોનો આબાદ બચાવ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ