ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
નગરોટા એન્કાઉન્ટર પર ભારત તરફથી વિરોધ કરાતા પાકિસ્તાને ભારતીય ઉચ્ચાયોગના પ્રમુખને બોલાવ્યા
નગરોટા એન્કાઉન્ટર પર ભારત તરફથી વિરોધ કરાતા પાકિસ્તાને ભારતીય ઉચ્ચાયોગના પ્રમુખને બોલાવ્યા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ