ધોરાજીના ઉપલેટા વિધાનસભામાં કોંગ્રેસને ઝટકો: ભાયાવદર નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ નયન જીવાણી સહિત 500 કાર્યકર્તા જોડાયા ભાજપમાં, મતદાન પહેલા ગરમાયું રાજકારણ
ધોરાજીના ઉપલેટા વિધાનસભામાં કોંગ્રેસને ઝટકો: ભાયાવદર નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ નયન જીવાણી સહિત 500 કાર્યકર્તા જોડાયા ભાજપમાં, મતદાન પહેલા ગરમાયું રાજકારણ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ