ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ધોરણ 9 અને 10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વના સમાચારઃ કોરોના મહામારીને કારણે આ વર્ષે 30 ટકા અભ્યાસક્રમમાં ઘટાડો કરાયો
ધોરણ 9 અને 10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વના સમાચારઃ કોરોના મહામારીને કારણે આ વર્ષે 30 ટકા અભ્યાસક્રમમાં ઘટાડો કરાયો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ