ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ધર્મ પરિવર્તનને લઇને અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટનો નિર્ણય- માત્ર લગ્ન માટે ધર્મ પરિવર્તન માન્ય નહીં
ધર્મ પરિવર્તનને લઇને અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટનો નિર્ણય- માત્ર લગ્ન માટે ધર્મ પરિવર્તન માન્ય નહીં
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ