દેશમાં કોરોનાનાં કારણે છેલ્લા 24 કલાકમાં 402 લોકોનાં મોત, કુલ મોતનો આંકડો 4,85,752
દેશમાં કોરોનાનાં કારણે છેલ્લા 24 કલાકમાં 402 લોકોનાં મોત, કુલ મોતનો આંકડો 4,85,752
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ