દેશમાં અત્યાર સુધી એક કરોડ 47 લાખથી વધુ લોકોને કોરોના વેક્સિનના ડોઝ આપવામાં આવ્યાઃ સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય
દેશમાં અત્યાર સુધી એક કરોડ 47 લાખથી વધુ લોકોને કોરોના વેક્સિનના ડોઝ આપવામાં આવ્યાઃ સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ