દેશભરમાં તાંડવ વેબ સીરીઝનો વિરોધ વ્યાપક બનતા નિર્દેશક અલી જફરે માફી માગી. કહ્યું- કોઈની પણ ભાવનાને ઠેસ પહોચી હોય તો ક્ષમા માગું છું
દેશભરમાં તાંડવ વેબ સીરીઝનો વિરોધ વ્યાપક બનતા નિર્દેશક અલી જફરે માફી માગી. કહ્યું- કોઈની પણ ભાવનાને ઠેસ પહોચી હોય તો ક્ષમા માગું છું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ