દેશભરમાં કોરોના વેક્સિનેશનના પ્રારંભે દિલ્હીમાં 51 લોકોને થઈ આડઅસર, 1 વ્યક્તિ હોસ્પિટલમાં દાખલ તો અન્યને ગભરામણની રહી ફરિયાદ.
દેશભરમાં કોરોના વેક્સિનેશનના પ્રારંભે દિલ્હીમાં 51 લોકોને થઈ આડઅસર, 1 વ્યક્તિ હોસ્પિટલમાં દાખલ તો અન્યને ગભરામણની રહી ફરિયાદ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ