ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
દેશના સૌ પ્રથમ ગ્લો ગાર્ડનનું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઉદ્ધાટન કર્યું, SOUમાં 3.61 એકરમાં વૃક્ષો, ફુવારાઓ, પ્રકલ્પો LEDથી ઝગમગશે.
દેશના સૌ પ્રથમ ગ્લો ગાર્ડનનું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઉદ્ધાટન કર્યું, SOUમાં 3.61 એકરમાં વૃક્ષો, ફુવારાઓ, પ્રકલ્પો LEDથી ઝગમગશે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ