દેશના સૌથી સ્વચ્છ શહેર ઈન્દોરમાં કોરોનાનો કેર, વેક્સિનના બન્ને ડોઝ લેનાર 9 મિલિટરી ઓફિસર્સ કોવિડ પોઝિટીવ
દેશના સૌથી સ્વચ્છ શહેર ઈન્દોરમાં કોરોનાનો કેર, વેક્સિનના બન્ને ડોઝ લેનાર 9 મિલિટરી ઓફિસર્સ કોવિડ પોઝિટીવ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ