દિલ્હી હિંસાને પગલે ટ્વિટરે કરી કાર્યવાહી, 550 જેટલા એકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા
દિલ્હી હિંસાને પગલે ટ્વિટરે કરી કાર્યવાહી, 550 જેટલા એકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ