ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
દિલ્હી સરહદેમાં આંદોલન કરી રહેલા ખેડૂતોમાં આરોગ્ય ક્ષેત્રના વોલન્ટીયર્સે દવાઓનું વિતરણ કર્યું; ઘણા ખેડૂતોને ગેસનો પ્રોબ્લેમ અને શરીરના દુખાવાની સમસ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું
દિલ્હી સરહદેમાં આંદોલન કરી રહેલા ખેડૂતોમાં આરોગ્ય ક્ષેત્રના વોલન્ટીયર્સે દવાઓનું વિતરણ કર્યું; ઘણા ખેડૂતોને ગેસનો પ્રોબ્લેમ અને શરીરના દુખાવાની સમસ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ