દિલ્હી : પ્રતાપ નગરમાં ફેક્ટરીમાં લાગી ભીષણ આગ, ફાયર બ્રિગેડની 16 ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી
દિલ્હી : પ્રતાપ નગરમાં ફેક્ટરીમાં લાગી ભીષણ આગ, ફાયર બ્રિગેડની 16 ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ