દિલ્હી : જેપી નડ્ડાના ઘરે પશ્ચિમ બંગાળ ભાજપ કોર ગ્રુપની થઈ બેઠક, અમિત શાહ-દિલીપ ઘોષ પણ રહ્યા ઉપસ્થિત
દિલ્હી : જેપી નડ્ડાના ઘરે પશ્ચિમ બંગાળ ભાજપ કોર ગ્રુપની થઈ બેઠક, અમિત શાહ-દિલીપ ઘોષ પણ રહ્યા ઉપસ્થિત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ