પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4
દિલ્હી- જામા મસ્જિદમાં છોકરીઓની એન્ટ્રી પર પ્રતિબંધવાળો નિર્ણય પાછો ખેંચાશે, LGના હસ્તક્ષેપ બાદ શાહી ઈમામનો યુટર્ન
દિલ્હી- જામા મસ્જિદમાં છોકરીઓની એન્ટ્રી પર પ્રતિબંધવાળો નિર્ણય પાછો ખેંચાશે, LGના હસ્તક્ષેપ બાદ શાહી ઈમામનો યુટર્ન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ