દિલ્હી-જયપુર હાઇવેથી ખેડૂતો હટ્યા, ગામલોકોના અલ્ટીમેટમની થઇ અસર
દિલ્હી-જયપુર હાઇવેથી ખેડૂતો હટ્યા, ગામલોકોના અલ્ટીમેટમની થઇ અસર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ