ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
દિલ્હી ખેડૂતોના આંદોલનને ગુજરાત ખેડૂત સમાજનું સમર્થન, સુરત જિલ્લા કલેકટરને ખેડૂતોની રજૂઆત. નવા કૃષિ કાયદાને રદ કરવા રજૂઆત. સુરત જિલ્લા કલેકટર ઉપરાંત ઓલપાડ મામલતદારને પણ આવેદનપત્ર આપ્યું
દિલ્હી ખેડૂતોના આંદોલનને ગુજરાત ખેડૂત સમાજનું સમર્થન, સુરત જિલ્લા કલેકટરને ખેડૂતોની રજૂઆત. નવા કૃષિ કાયદાને રદ કરવા રજૂઆત. સુરત જિલ્લા કલેકટર ઉપરાંત ઓલપાડ મામલતદારને પણ આવેદનપત્ર આપ્યું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ