ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
દિલ્હી: ખેડૂતોએ સરકારનો પ્રસ્તાવ ફગાવ્યો, ખેડૂત પ્રતિનિધીએ કહ્યું- આંદોલન ચાલુ રહેશે અને સરકાર સાથેની હવે પછીની બેઠક ગુરૂવારે યોજાશે
દિલ્હી: ખેડૂતોએ સરકારનો પ્રસ્તાવ ફગાવ્યો, ખેડૂત પ્રતિનિધીએ કહ્યું- આંદોલન ચાલુ રહેશે અને સરકાર સાથેની હવે પછીની બેઠક ગુરૂવારે યોજાશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ