દિલ્હી : કોરોના વાયરસની વેક્સિનનો ડોઝ લેવા LNJP હોસ્પિટલ પહોંચ્યા CM કેજરીવાલ, માતા-પિતા પણ સાથે
દિલ્હી : કોરોના વાયરસની વેક્સિનનો ડોઝ લેવા LNJP હોસ્પિટલ પહોંચ્યા CM કેજરીવાલ, માતા-પિતા પણ સાથે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ