ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
દિલ્હી: અમે ખેડૂત ભાઇઓને વિનંતી કરીએ છીએ કે આંદોલન પુરું કરે અને અમે વાતચીત માટે તૈયાર છીએ: કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમર
દિલ્હી: અમે ખેડૂત ભાઇઓને વિનંતી કરીએ છીએ કે આંદોલન પુરું કરે અને અમે વાતચીત માટે તૈયાર છીએ: કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ