દિલ્હીમાં હિંસા મામલે અમિત શાહના નિવાસસ્થાને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રાલયના અગ્રણી અધિકારી સાથે યોજાયેલી બેઠક પૂર્ણ. હોમ સેક્રેટરી અજય ભલ્લાએ અમિત શાહને આપી જાણકારી.
દિલ્હીમાં હિંસા મામલે અમિત શાહના નિવાસસ્થાને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રાલયના અગ્રણી અધિકારી સાથે યોજાયેલી બેઠક પૂર્ણ. હોમ સેક્રેટરી અજય ભલ્લાએ અમિત શાહને આપી જાણકારી.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ