દિલ્હીમાં વરસાદ બાદ ગરમીથી રાહત, તાપમાન 25.3 ડિગ્રી નોંધાયું
દિલ્હીમાં વરસાદ બાદ ગરમીથી રાહત, તાપમાન 25.3 ડિગ્રી નોંધાયું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ