દિલ્હીમાં બબાલ બાદ ખેડૂતો સાથેની ચર્ચા મુદ્દે કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રકાશ જાવડેકરે કહ્યું- વાતચીતના રસ્તા બંધ નથી થયાં
દિલ્હીમાં બબાલ બાદ ખેડૂતો સાથેની ચર્ચા મુદ્દે કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રકાશ જાવડેકરે કહ્યું- વાતચીતના રસ્તા બંધ નથી થયાં
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ