દિલ્હીમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોના વાયરસના 96 નવા કેસ નોંધાયા, 9 લોકોના મોત.
દિલ્હીમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોના વાયરસના 96 નવા કેસ નોંધાયા, 9 લોકોના મોત.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ