દિલ્હીમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોના વાયરસના 295 નવા કેસ નોંધાયા, 10 લોકોના મોત.
દિલ્હીમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોના વાયરસના 295 નવા કેસ નોંધાયા, 10 લોકોના મોત.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ