ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
દિલ્હીમાં ખેડૂત વિરોધનો મામલે ભરુચનો ખેડૂત સમાજ સમર્થનમાં સામે આવ્યો છે અને આ મામલે વાલિયા મામલતદારને રાષ્ટ્રપતિને સંબોધને પત્ર લખી આવેદન આપ્યુ અને મામલતદાર કચેરી બહાર ખેડૂતોએ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા
દિલ્હીમાં ખેડૂત વિરોધનો મામલે ભરુચનો ખેડૂત સમાજ સમર્થનમાં સામે આવ્યો છે અને આ મામલે વાલિયા મામલતદારને રાષ્ટ્રપતિને સંબોધને પત્ર લખી આવેદન આપ્યુ અને મામલતદાર કચેરી બહાર ખેડૂતોએ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ