દિલ્હીમાં આજે 228 નવા કોરોના વાયરસના કેસ નોંધાયા, 10 લોકોના મોત.
દિલ્હીમાં આજે 228 નવા કોરોના વાયરસના કેસ નોંધાયા, 10 લોકોના મોત.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ